Sejarah Pemikiran Pandang ke Timur Semasa Era Tun Abdul Razak

Uqbah Iqbal

Abstract


RESUME: Kajian ini menganalisis sejarah pemikiran “Pandang ke Timur” di Malaysia antara tahun 1970 hingga 1976. Ia merupakan tempoh pentadbiran Tun Abdul Razak. Kaedah kajian yang digunakan adalah berdasarkan penelitian terhadap sumber-sumber yang diperolehi di Perpustakaan dan Arkib Negara Malaysia. Dalam tempoh lebih satu dekad selepas tahun 1945, tidak terdapat hubungan bilateral secara rasmi antara Jepun dan Persekutuan Tanah Melayu, kerana Tanah Melayu di bawah pendudukan British semula. Hubungan bilateral secara rasmi antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Jepun hanya bermula apabila Kishi Nobosuke melawat Persekutuan Tanah Melayu pada tarikh 24 dan 25 November 1957. Hubungan ekonomi Malaysia dan Jepun diteruskan semasa zaman pentadbiran Tun Abdul Razak, apabila Bantuan Pembangunan Rasmi atau ODA (Official Development Assistance) Jepun disalurkan ke Malaysia bagi membiayai sebahagian besar projek pembangunan negara. Pemikiran Pandang ke Timur dilihat tidak mungkin lenyap selepas Perang Dunia II (1939-1945) sehingga tempoh pentadbiran Tun Hussein Onn, suatu jarak masa panjang selama 34 tahun. Semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad meneruskan kesinambungan pemikiran Pandang ke Timur”, yang membawa kepada pembentukan Dasar Pandang ke Timur, pelaburan Jepun di negara ini telahpun berkembang pesat dengan Jepun muncul sebagai rakan dagang utama Malaysia. Ini membawa kepada kepentingan kajian berkenaan dilakukan, kerana tiada kajian sebelumnya yang pernah merungkai sejarah pemikiran “Pandang ke Timur” semasa zaman pentadbiran Tun Abdul Razak.

KATA KUNCI: Ekonomi, Jepun, pemikiran “Pandang ke Timur”, Malaysia, hubungan bilateral, pentadbiran Tun Abdul Razak, dan rakan dagang utama.

ABSTRACT: The History of the Look to the East’s Idea during the Era of Tun Abdul Razak”. This study analyzes the history of the Look to the East idea in Malaysia between 1970 to 1976. It is the period of Tun Abdul Razak administration. The method used in this study is based on the method of observation of the resources available at the Library and the National Archives of Malaysia. Over a decade after 1945, there were no official bilateral relations between Japan and the Federation of Malaya, due to Malaya under British occupation again. Official bilateral relation between the Federation of Malaya and Japan only starts when Kishi Nobosuke visit the Federation of Malaya on 24 and 25 November 1957. Malaysia and Japan economic relations continued during the administration of Tun Abdul Razak, when Japan’s Official Development Assistance (ODA) channeled to Malaysia to finance the bulk of the country's development projects. The Look to the East idea seen unlikely to fade after the Second World War (1939-1945) until the period of Tun Hussein Onn administration, a long time period for 34 years. When Tun Dr. Mahathir Mohamad continued the Look to the East idea, that led to the formation of the Look to the East Policy, Japanese investment in the country has grown with Japan emerged as Malaysia’s major trading partner. This leads to the importance of this study, due to there are no previous study tracing the history of the Look to the East idea during the administration of Tun Abdul Razak.

KEY WORD: Economics, Japan, idea of “Look to the East, Malaysia, bilateral relation, administration of Tun Abdul Razak, and major trading partner.

About the Author: Dr. Uqbah Iqbal ialah Penyelidik di Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia), Kampus UKM, 43650 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi dengan alamat emel: uqbah@siswa.ukm.edu.my

How to cite this article? Iqbal, Uqbah. (2015). “Sejarah Pemikiran Pandang ke Timur Semasa Era Tun Abdul Razak” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.8(2) November, pp.205-216. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UNIPA Surabaya, ISSN 1979-0112.

Chronicle of the article: Accepted (August 31, 2015); Revised (October 5, 2015); and Published (November 30, 2015).


Keywords


ekonomi; Jepun; pemikiran “Pandang ke Timur”; Malaysia; hubungan bilateral; pentadbiran Tun Abdul Razak; rakan dagang utama

Full Text:

PDF

References


“Address by the Prime Minister at the Seventh Annual Meeting of the Asian Development Bank at Hilton Hotel, Kuala Lumpur, on 25th April 1974 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib: TR 7:4:74)” dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, 1974. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1979, ms.158-163.

Ahmad, Shariff. (1999). Tun Razak: Putera Titiwangsa. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Buckley, Roger. (1982). Occupation Diplomacy: Britain, the United States, and Japan, 1945-1952. Cambridge: Cambridge University Press.

Cain, P.J. & A.G. Hopkins. (1993). British Imperialism: Crisis and Deconstruction, 1914-1990. London: Longman.

Darwin, John. (1988). Britain and Decolonisation: The Retreat from Empire in the Post-War World. London: Macmillan.

Denker, Mehmet Sami. (1990). “Internationalization of the Malaysian Economy: Role of Japan”. Unpublished Ph.D. Thesis. Kuala Lumpur: University of Malaya.

Denker, Mehmet Sami. (1994). “The Evolution of Japanese Investment in Malaysia” dalam K.S. Jomo [ed]. In the Shadow of the Rising Sun: Japan and Malaysian Development. London, Routledge.

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.11638: Upacara Menandatangani Pinjaman Yen Jepun yang Kedua kepada Malaysia, di Bilik Gerakan Negara, Kuala Lumpur” dalam Foto (29/3/1972).

“Fail Jabatan Penerangan Negara, No.G.9428: Jepun, Putera Mahkota Akihito dan Puteri Michiko Melawat Muzium Negara, Kuala Lumpur” dalam Foto (25/02/1970).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.10392 (PTR N. 1711): Tun Abdul Razak bin Hussein Received a Cheque from Mr. Shigeo Nagano, Kuala Lumpur” dalam Foto (19/2/1971).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.10833: Malaysian Government Received Cargo Ship M.V. ‘Bunga Orkid’ from the Japanese Government at Port Swettenham” dalam Foto (08/06/1971).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.11264: Jepun Memberi 10 Buah Radio Transistor kepada Kementerian Kebajikan Am, Kuala Lumpur” dalam Foto (16/9/1971).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.11823: Jepun, Syarikat Sony Menghadiahkan Peralatan untuk Pusat Latihan Penyiaran Kebangsaan, Angkasapuri, Kuala Lumpur” dalam Foto (15/06/1972).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.12548: Perbendaharaan, Perjanjian Perusahaan Bersama Limbungan Kapal diantara Kerajaan Malaysia dengan Sumitomo Shipbuilding and Machinery Company Jepun, International Maritime Carriers Incorporation, Liberia dan Kuok Brothers Sendirian Berhad Malaysia Ditandatangani, Kuala Lumpur” dalam Foto (19/5/1973).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.13238: Projek Latihan Jurutera Laut, Upacara Menandatangani Perjanjian antara Malaysia — Jepun, Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur” dalam Foto (03/12/1973).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.15924: Jepun, Duta Besar, Tan Sri Eikichi Hara Menandatangani Surat Pertukaran dengan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Berkaitan dengan Hadiah Pemberian Kewangan, Kuala Lumpur” dalam Foto (23/12/1978).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.13299: Jepun, Perdana Menteri, Kakuei Tanaka, Majlis Meraikan Kunjungan Beliau oleh Perdana Menteri, Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, Seri Taman, Kuala Lumpur” dalam Foto (12/01/1974).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.13298: Jepun, Perdana Menteri, Kakuei Tanaka, Lawatan ke Malaysia, Ketibaan di Lapangan Terbang Kuala Lumpur, Subang” dalam Foto (12/01/1974).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.10428: Jepun, 15 Orang Pengusaha-pengusaha dan Pemodal-pemodal Diketuai Tuan Shigeo Nagano, Mengunjungi Tun Tan Siew Sin, Perbendaharaan, Kuala Lumpur” dalam Foto (8/2/1971).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.11425: Menteri Perdagangan dan Perusahaan Menerima Kunjungan Rombongan Kewangan dan Pelaburan Jepun di Kuala Lumpur” dalam Foto (31/01/1972).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.13857 (Adho No.116): Jepun, Tuan T. Hirari, Presiden Nippon Steel Corporation, Mengunjungi Datuk Hussein Onn, Kuala Lumpur” dalam Foto (10/06/1975).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.14020: Peserta -peserta Kursus Pembangunan Ekonomi dari Jepun Mengunjungi Datuk Amar Haji Abdul Taib bin Mahmud, di Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur” dalam Foto (26/10/1975).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.14119: Jepun, Tuan Fumihiko Togo, Penasihat Ekonomi kepada Menteri Luar, Mengunjungi Datuk Abdullah Ahmad, Kuala Lumpur” dalam Foto (29/10/1975).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.14123: Jepun, Ahli-ahli Utusan Tinjauan Pelaburan Luar, Mengunjungi Datuk Hussein Onn, di Bilik Mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, Kuala Lumpur” dalam Foto (01/11/1975).

“Fail Jabatan Penerangan Malaysia, No.G.14257: Jepun, Naib Menteri Kewangan, Tuan T. Yoshida, Mengunjungi Tan Sri Chong Hon Nyan, Perbendaharaan, Kuala Lumpur” dalam Foto (06/02/1976).

Havinden, Michael & David Meredith. (1993). Colonialism and Development. London: Routledge.

Hayasaki, Yasuhiro. (1990). “British Policy towards Japan’s Re-Entry into International Society, 1952-1957”. Unpublished Ph.D. Thesis in Philosophy and International Relations. USA [United States of America]: St Anthony’s College, University of Oxford.

Holland, R.F. (1985). European Decolonization, 1918-1981: An Introductory Survey. London: Macmillan.

Jaafar, Faridah. (2007). Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia, 1957-2005. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].

Khalid, Khadijah Md. & Lee Poh Ping. (2003). Whither the Look East Policy. Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Lachmanan, Sukadevan Prakash. (1999). “The Role of Japanese Direct Investment in Malaysian Manufacturing Sector”. Unpublished Dissertation Master of Economics. Kuala Lumpur: Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran UM [Universiti Malaya].

Louis, William Roger. (1978). Imperialism at Bay: The United States and the Decolonization of the British Empire, 1941-1945. New York: OUP [Open University Press].

Makaruddin, Hashim [ed]. (2002). Globalisation and the New Realities: Selected Speechs of Dr. Mahathir Mohamad, Prime Minister of Malaysia. Subang Jaya: Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd.

“Malaysian Foreign Policy with Special Reference to Japan: Questions and Answers” dalam Foreign Affairs Malaysia, Vol.5, No.4, Disember 1972, ms.93-96.

New Straits Times [akhbar]. Kuala Lumpur: 12 Julai 1973.

New Straits Times [akhbar]. Kuala Lumpur: 29 Disember 1975.

Nish, Ian [ed]. (1982). Anglo-Japanese Alienation, 1919-1952: Papers of the Anglo-Japanese Conference on the History of the Second World War. Cambridge: Cambridge University Press.

Olson, Lawrence. (1970). Japan in Postwar Asia. New York: Praeger.

Pegels, Carl. (1984). Japan versus the West: Implications for Management. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.

“Perutusan Perdana Menteri Melalui Radio/Talivisyen Malaysia Sempena Penutup Minggu Belia, pada 30hb Julai 1971 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib: TR 13:7:71)” dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, 1971. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1976, ms.338.

Piei, Mohd Halifah. (1986). Prestasi DEB dalam Konteks Pembasmian Kemiskinan dan Penyusunan Semula Masyarakat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Purbantina, Adiasri Putri. (2013). “Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine: Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara Pasca-Perang Dunia II” dalam Global & Policy, 1(1), ms.39-46.

“Remarks by the Prime Minister at the Dinner in Honour of His Excellency Mr. Kakuei Tanaka, Prime Minister of Japan, at Sri Taman, Kuala Lumpur, on 12th January 1974 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib: TR 2:1:74)” dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, 1974. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1979, ms.15.

Remme, Tilman. (1995). Britain and Regional Cooperation in South-East Asia, 1945-1949. London: Routledge.

Rotter, Andrew J. (1987). The Path to Vietnam: Origins of the American Commitment to Southeast Asia. Ithaca: Cornell University Press.

Rudner, Martin. (1975). “Financial Policies in Post-War Malaya” dalam Journal of Imperial and Commonwealth History, 3(3), ms.323-346.

Sakurai, Makoto. (1995). “East Asian Trade and Investment Policies” dalam Toshiiko Kawagoe & Sueo Sekiguchi [eds]. East Asian Economies: Transformation and Challenges. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Saravanamuttu, Johan. (2010). Malaysia’s Foreign Policy, The First Fifty Years: Alignment, Neutralism, Islamism. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

“Speech by the Prime Minister at the Dinner in Honour of the Rountable Mr. Edward Heath, British Prime Minister at Sri Taman, Kuala Lumpur, on 12th January 1971 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib, TR 1:1:71)” dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, 1971. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1976, ms.8.

“Speech by the Prime Minister at the Official Opening of the Twenty First Annual Conference of Pata at Parliament House, Kuala Lumpur, on 31st January, 1972 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib: TR 8:1:72)” dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, 1972. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1977, ms.42.

“Speech by the Prime Minister at the Official Opening of the Sixth Ministerial Conference for the Economic Development of Southeast Asia, at Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, on 3rd May 1971 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib: TR 1:5:71)” dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, 1971. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1976, ms.141-142.

“Speech by the Prime Minister at the Opening of the Third Conference on the Modernization of Asia, at Dewan Sri Pinang, Pulau Pinang, on 3rd September 1972 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib: TR 4:9:72) dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, 1972. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1977, ms.352.

“Speech by the Prime Minister at the Dinner Given by the Prime Minister of Japan in Tokyo, on 14th October 1971 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib: TR 5:10:71)” dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, 1971. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1976, ms.464-465.

“Speech by the Prime Minister on His Return to Kuala Lumpur from an Official Visit Abroad on 17th October 1971 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib: TR 6:10:71)” dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, 1971. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1976, ms.469.

Stockwell, A.J. (1995). “Introduction” dalam A.J. Stockwell [ed]. British Documents on the End of Empire, Series B, Volume 3: Malaya, Part I-III (EE, Malaya), London: HMSO, ms.xxxi-Ixxxiv.

Tarling, Nicholas. (1993). The Fall of Imperial Britain in South-East Asia. Singapore: Oxford University Press.

Thorne, Christopher. (1978). Allies of a Kind: The United States, Britain, and the War against Japan, 1941-1945. London: Hamish Hamilton.

“Ucapan Perdana Menteri di Pembukaan Rasmi Kompleks Matsushita, Sungai Way, Selangor, pada 6hb Disember 1973 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib: TR 1:12:73)” dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, 1973. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1977, ms.421.

“Ucapan Perdana Menteri di Upacara Merasmikan Mesyuarat Pertama Lembaga Pertubuhan Peladang dan Majlis Penasihat Peladang di Bilik Gerakan Lembaga Pertubuhan Peladang, Jalan Dungun, Damansara Heights, Kuala Lumpur, pada 19hb November 1973 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib: TR 5:11:73)” dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein. 1973. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1977, ms.380.

“Upacara Perdana Menteri di Pembukaan Rasmi Kongres Kebudayaan di Dewan Tunku Chanselor, Universiti Malaya, pada 16hb Ogos 1971 (Nombor Klasifikasi Fail Arkib: TR 3:8:71)” dalam Ibrahim bin Johari [ed]. Ucapan-ucapan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, 1971. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, 1976, ms.359.

“Visit of Prime Minister of Japan to Malaysia, January 12th to 14th” dalam Foreign Affairs Malaysia, 7(1), 1974, ms.34.

Vogel, Ezra F. (1979). Japan as Number One: Lessons for America. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

White, Nicholas J. (1994). “Government and Business Divided: Malaya, 1945-57” dalam Journal of Imperial and Commonwealth History, 22(2), ms.251-274.

Wilkinson, Endymion. (1983). Japan versus Europe: A History of Misunderstanding. Ringwood, Victoria: Penguin Books Australia.

Wilkinson, Endymion. (1991). Japan versus the West: Image and Reality. London: Penguin Book, second edition.
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.