Konsep 1Malaysia dan Cabaran Pelaksanaannya ke Arah Pemantapan Perpaduan sebuah Negara-Bangsa

Aizat bin Khairi

Abstract


ABSTRAK: Konsep “1Malaysia” merupakan suatu konsep yang lahir dari cetusan pemikiran Perdana Menteri Malaysia yang keenam, iaitu Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak. Motonya yang bertajuk “rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan” merupakan usaha sebagai sebuah negara-bangsa untuk menyatukan hubungan antara kaum di Malaysia agar sebarang persengketaan kaum boleh dielakkan dan boleh hidup dalam keadaan aman damai serta rakyat bersama-sama kerajaan boleh berganding bahu untuk memajukan negara. Oleh itu, penulisan ini bertujuan untuk membincangkan nilai-nilai murni serta mengenalpasti cabaran-cabaran dalam pelaksanaannya dalam usaha untuk memperkasakan perdamaian di Malaysia. Antaranya cara untuk menyemai dan menerapkan nilai-nilai murni yang ada dalam konsep ini terhadap seluruh rakyat Malaysia serta strategi yang perlu ada dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan rakyat Malaysia terhadap konsep “1Malaysia”. Ianya juga diharap dapat membantu mencapai matlamat kerajaan untuk melihat rakyat yang bersatu padu akan tercapai, sekaligus membantu membangunkan negara dalam mencapai Wawasan 2020 sebagai sebuah negara maju di dunia.

Kata-kata kunci: Konsep 1Malaysia, pembinaan negara-bangsa, nilai-nilai murni, cabaran pelaksanaanya, serta Wawasan 2020.

About the Author: Aizat bin Khairi ialah Calon Sarjana Sains Politik USM (Universiti Sains Malaysia), Pulau Penang, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik, beliau boleh dihubungi dengan alamat emel: pengembara_jalanan@yahoo.com

How to cite this article? Khairi, Aizat bin. (2011). “Konsep 1Malaysia dan Cabaran Pelaksanaannya ke Arah Pemantapan Perpaduan sebuah Negara-Bangsa” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.4, No.1 [Mei], pp.129-140. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 1979-0112.

Chronicle of article: Accepted (March 7, 2011); Revised (April 19, 2011); and Published (May 20, 2011).


Full Text:

PDF

References


Abdul Rahman Embong. (2001). Negara Bangsa: Proses dan Perbahasan. Bangi, Selangor D.E.: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Ahmad Fawzi Basri. (1987). Isu-isu Perpaduan Nasional. Sintok, Kedah: Sekolah Pengajian Asasi UUM [Universiti Utara Malaysia].

Akhbar Utusan Malaysia. Kuala Lumpur: 13 Ogos 2009.

Atan Long. (1984). Pendidik dan Pendidikan. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

Awang Had Salleh. (1980). Pendidikan ke Arah Perpaduan. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

Berita “Wawasan 2020” dalam akhbar Utusan Malaysia. Kuala Lumpur: 28 Februari 1991.

Fauzi, M. (1987). Isu-isu Perpaduan Nasional. Kuala Lumpur: Penerbit Seasons.

Mahathir Mohamad. (1991). Melangkah ke Hadapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Miall, H., O. Ramsbotham & T. Woodhouse. (1999). Contemporary Conflict Resolution. UK: Polity Press.

Ibrahim Ali. (2009). “1Malaysia: Perspektif Generasi Kemerdekaan”. Kertas kerja dibentangkan pada Seminar Kebangsaan 1Malaysia, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM (Universiti Sains Malaysia) di Putrajaya pada 11 Ogos.

Islar, Mine. (2007). The Current Nation Building Process in Malaysia: A Critical Look at the English-Medium of Instruction Policy. UK: Lund University, Center of East and Southeast Asian Studies Master Programme in Asian Studies East and Southeast Asia Track.

Jurij Hj. Jalaludin. (1991). Wawasan 2020. Kuala Lumpur: Arena Ilmu Sdn .Bhd.

Kamarulzaman Askandar. (2004). The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia: Cases and Resolutions. Yogyakarta, Indonesia: Center for Security and Peace Studies, Universitas Gadjah Mada.

Kamarulzaman Askandar. (2007). Promoting the “Peace Dream”: Creating & Supporting the Dream Keepers in Southern Thailand. Pulau Pinang, Malaysia: USM [Universiti Sains Malaysia].

Mansor Mohd Noor [ed]. (2005). Integrasi Etnik di Institut Pengajian Tinggi Awam. Pulau Pinang: Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara.

Mohammad Redzuan Othman. (2006). Sejarah Pembinaan Negara Bangsa: Siri Khas Sastera dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd Rahman, Mohd Samsudin & Kamaruzaman Yusoff [eds]. (1998). Prosiding Kongres Sejarah Malaysia II: Sejarah dan Proses Pemantapan Sejarah Bangsa. Kuala Lumpur: PSM [Persatuan Sejarah Malaysia].

PPM [Pejabat Perdana Menteri]. (2009). Booklet 1Malaysia. Putrajaya, Malaysia: Pejabat Perdana Menteri.

Rita Sim. (2010). What it Takes to Make 1Malaysia a Success. Putra Jaya, Malaysia: PPM [Pejabat Perdana Menteri].

Shamsul Amri Baharuddin. (1990). Masyarakat Malaysia yang Membangun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wallenstenn, P. (1987). Understanding Conflict Resolution: A Framework, Peace Research, Achievements, and Challenges. Boulder, Colorado: Westview Press.

Wan Othman Wan Halim. (1992). Asas Hubungan Etnik. Pulau Pinang: Pusat Penyelidikan Dasar USM [Universiti Sains Malaysia].

Yahaya Ismail. (1978). Melayu di Pulau Pinang. Kuala Lumpur: Dinamika Kreatif.

Zajda, J. et al. [eds]. (2009). “Nation-Building, Identity, and Citizenship Education: Cross-Cultural Perspectives in the Era of Globalization” dalam Comparative Education and Policy Research, 3 [Springer].

Zajda, J. (2007). “Access, Inclusion, and Success”. Kertas kerja dibentangkan pada Persidangan Science & Business Media di Hotel Plaza Crown, Parramatta, New South Wales, Australia, anjuran Mahasiswa Islam di Universiti Australia, pada 2-4 September.
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.